Autoverzekeringen


De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, kortweg de WAM, is wettelijk verplicht voor iedere auto, ook al nemen zij niet deel aan het verkeer.
Zonder deze verzekering ben u strafbaar.
De Wam dekt de aansprakelijkheid van schade veroorzaakt door het voertuig.

De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering dekt niet de schade aan het eigen voertuig.
Hiervoor zijn de beperkte en de volledige cascoverzekering.
- 1e Casco, dwz het vervoermiddel is verzekerd tegen bijna van alle van buiten komend onheil.
Bij totaal verlies binnen een jaar bestaat er een nieuwwaarderegeling.
- 2e Casco beperkt, verzekert schade aan het vervoermiddel, zoals brand en diefstal en in gevallen genoemd in de polis.
Bij deze verzekeringen heeft u een eigen risico.

Hoe wordt de premie vastgesteld?
De premie wordt aan de hand van een aantal factoren vastgesteld, zoals;
- het aantal kilometers dat u jaarlijks rijdt,
- de leeftijd, tot 23 jaar betaalt u meer aan premie,
- waar woont u, in de grote steden en in de randstad is de kans op schade vele malen groter dan wanneer u landelijk woont,
- het type auto,
- het aantal schadevrije jaren.

Er zijn voor u verzekeringen die financieel tegemoet komen bij schade of ongeval.
Deze verzekeringen zijn;
Ongevallen inzittenden; vergoedt in situaties van ongeval wanneer u en de andere inzittenden letsel oplopen of overlijden; een verzekerde som wordt uitgekeerd.
Bij gedeeltelijke invaliditeit wordt een bepaald percentage van de verzekerde som uitgekeerd.
Er wordt gekeken naar de inzittenden die zijn verzekerd. Deze dekt schade bij het in- en uitstappen, in de auto zitten, verrichten van noodreparaties langs de weg.
Schadeverzekering inzittenden; deze kan worden afgesloten en biedt een ruimere dekking aan.
Naast letsel komt ook materiële schade voor vergoeding in aanmerking.
Voor letselschade wordt de daadwerkelijke geleden schade uitgekeerd.
Psychische schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Het is raadzaam één van deze verzekeringen afsluiten.
De bestuurder kan aansprakelijk worden gesteld, wanneer het ongeval aan hem wordt toegerekend.
Kreass beveelt u ook één van de onderliggende verzekeringen aan ter bescherming van uw rechtspositie als verzekerde.
- Verhaalrechtsbijstand. Helpt u de materiële schade op de tegenpartij te verhalen.
- Rechtsbijstand. Verleent rechtshulp bij schade wanneer u deelneemt aan het verkeer.
- De no-claim beschermer. Deze verzekering kunt u maximaal één schade per jaar claimen zonder terugval in treden. (sommige verzekeraars hebben deze verzekring niet meer in het assortiment.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem gerust contact met ons, Kreass, op.