Ongevallenverzekering


Doel van deze verzekering is het verstrekken van een uitkering als gevolg van overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.
Voor een lage premie kan men de financiële gevolgen deels opvangen.
Denk met name aan de kosten die verbonden zijn aan invaliditeit of de inkomensachteruitgang bij blijvende arbeidsongeschiktheid.

Er zijn twee soorten ongevallenverzekering;
- de individuele
- de collectieve

Op het aanvraagformulier zijn er een aantal vragen die gericht zijn op het risico, zoals beroep, sport en hobby, gezondheid, verzekerde rubrieken en bedragen.
Sommige beroepen hebben een verhoogd risico, wat gevolg heeft op de premie.
Daarnaast zijn er nog medische vragen. Het is niet gebruikelijk zich te laten keuren door arts.
Wel wordt er gevraagd naar ziekten en gebreken. Eventueel wordt er aanvullende inlichtingen ingewonnen bij de huisarts of specialist.

Definitie van ongeval; een plotseling , onverwacht, van buiten inwerkend geweld op het lichaam van de verzekerde, waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan, of zijn dood.

Er zijn diverse ongevallen verzekeringen:
- De ongevallen inzittenden/opzittende verzekeringen. Specifiek gericht op de auto of motorfiets. Deze is van kracht tijdens de rit maar ook in en uitstap en zelfs bij noodreparaties onderweg.
- De ongevallenverzekering voor sportverenigingen. Het is meestal collectief voor de amateur tijdens spel, training en feestavonden. Eventueel verzekerd met aankomst en vertrek van het terrein.
- De gezinsongevallenverzekering. Deze vorm van verzekering is voor het gezin. Ook voor de kinderen die in verband met de studie uitwonend zijn en een (basis)beurs ontvangen op grond van de Wet studiefinanciering.
- De ongevallenverzekering voor werknemers. Deze verzekering wordt meestal door de werkgever voor het personeel afgesloten. De verzekerde bedragen gaan tot een bepaald limiet bij invaliditeit of overlijden.