Risicoverzekering


Bij overlijden keert deze verzekering een afgesproken bedrag uit.
De looptijd en het uitgekeerde bedrag is afhankelijk van wat men is overeengekomen.
De looptijd varieert van 10 tot 30 jaar.

Men heeft de keuze uit een gelijkblijvende of een dalende risicoverzekering.
Bij de eerste wordt er een vast gelijkblijvende bedrag uitgekeerd.
De dalende risicoverzekering daalt de uitkering naarmate de looptijd verstrijkt. Deze laatste is meestal gekoppeld aan een hypotheek.
De risicoverzekering kan ook worden gebruikt als aanvulling van op een nabestaandenpensioen of aflossing van een hypotheek.

De mogelijkheid bestaat om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren.
Gedeeltelijke vrijstelling bestaat bij arbeidsongeschiktheid van > 45%.

Over de uitkering hoeven de nabestaanden geen inkomstenbelasting betalen.
Successierechten moet worden afgedragen is afhankelijk van de persoonlijke situatie.

De mogelijkheid bestaat om de premies maandelijks te betalen. De premie betaalt u tot de einddatum.

De hoogte van de premie is afhankelijk van;
- de leeftijd
- het verzekerde bedrag
- de duur van de verzekering

Naarmate u ouder wordt kan de premie worden verhoogd. Of u betaalt een gelijkblijvende premie.

Er bestaat ook de mogelijkheid van winstdeling. Bij uitkering wordt deze hoger.
De verzekeraar weet niet van te voren hoe hoog de winstdeling is.
Met andere woorden mocht de verzekeraar bij overlijden tot uitkering overgaan, weet hij niet hoe hoog de uitkering wordt.

Mocht het zo zijn dat u op einddatum nog leeft, dan ontvangt u een deel van de winstuitkering.
Ook hier kan de verzekeraar niet vertellen hoe hoog de winstdeling is.

Kreass kan u over de risicoverzekering advies geven.