Inboedelverzekering


Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van schade aan de inboedel.
Bijv. schade veroorzaakt door brand, diefstal, bliksem, neerslag, vorst en explosie.
Schade veroorzaakt door opzet is uitgesloten!

Er bestaat ook een uitgebreidere dekking.
En voor meer waardevolle voorwerpen in de woning, zoals sieraden elektronica, en kunstvoorwerpen is er een kostbaarhedenverzekering of u kunt voor een hoger bedrag meeverzekeren.

De inboedelmeter
Deze zorgt ervoor dat u zo goed mogelijk verzekerd ben tegen onderverzekering. U kunt de waarde zelf vaststellen.
In de loop der jaren wordt in menig huishouden luxe en of dure artikelen aangeschaft.
De aanschaf zorgt ervoor dat de waarde van de inboedel behoorlijk stijgt. Vaak vergeten we dit door te geven aan de verzekeraar met alle gevolgen van dien. De inboedelmeter kan dit zo goed mogelijk voorkomen.

Schadeafwikkeling
Bij melding van schade neemt de verzekeraar snel contact met u op.
De toedracht en de hoogte van de schade is van belang voor de afwikkeling. Om een juist beeld te krijgen kan hij een expert benoemen.
Deze stelt de schadevergoeding vast op basis van nieuwwaarde of dagwaarde van het verzekerde object. Voor vergoeding op dagwaarde wordt door de verzekeraar een afschrijvingspercentage toegepast.
Het kan ook zo zijn dat de verzekeraar een schadeherstelbedrijf in de armen neemt om de schade te herstellen.

De hoogte van de premie
Deze wordt bepaald door:
- de plaats waar u woont (postcodegebied)
- de waarde van de bezittingen
- type woning
- preventiemaatregelen,
- diefstal- en brandbeveiliging
- schadeverleden
- inboedelmeter

Laat u zich door Kreass adviseren. Zij zijn bereid u bij te staan.