Waarom een reisverzekering?


De tijd is weer aangebroken om op reis te gaan. Ver weg of dichterbij huis.
Door de economische crisis blijven de mensen dichter bij huis en wordt er bezuinigd om toch weg te kunnen gaan.
De reisverzekering kan een onderdeel van de bezuiniging zijn. Men bespaart toch een klein bedrag! Immers alle kleintjes helpen.
Dit is een onjuiste insteek.
Tijdens de vakantie kan er van alles gebeuren; onbekendheid met de cultuur, de wegen, het eten enz. en laat je net nu ziek of ongeluk krijgen daar sta je dan op jouw (buitenlandse) vakantieadres.
Een groeiend aantal mensen gaat onverzekerd op reis. Men leeft met de gedachte dat er voor de vakantie geen reisverzekering nodig is.
1.Men heeft toch nog als dekking de basisverzekering.
2.Er wordt geen waardevolle spullen meegenomen.
3.Wat kan er in die korte periode gebeuren...

Medische kosten
De basisverzekering dekt niet alle medische kosten denk maar aan repatriëring van de andere familieleden. De kosten van gelijkwaardige behandeling voor zover in Nederland zou kosten.
De gemiddelde extra medische kosten bedragen ongeveer € 3.300. Dan nog niet gesproken over de uitschieters met het tienvoudige daarvan. (€ 33.000)
Wat dacht u van de behandeling in prive-klinieken in Spanje, Turkije, Oostenrijk en Zwitserland. De basisverzekering vergoedt alleen de kostprijs.
Voor verblijf in de Verenigde Staten bedragen de behandelkosten aanzienlijk meer. Een reisverzekering met Werelddekking (incl VS, Noord- Amerika) is hier op zijn plaats.
Stel dat de patiënt gerepatrieerd moet worden. De andere reisgenoten moeten noodgedwongen ook hun verblijf beëindigen, de extra gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Immers zij zijn niet verzekerd op de polis en hebben zich hiervoor niet verzekerd.
Of de medische noodzaak ontbreekt, de ziektekostenverzekeraar zal niets vergoeden.

Sluit u bij ons, Kreass, een reisverzekering af dan adviseren wij de medische kosten mee te verzekeren. Mocht u onverhoop door een ongeluk of medisch oorzaak niet meer kunnen rijden als u met uw eigen auto op vakantie gaat, dan kunt u bij ons hiervoor aanvullend verzekeren.